Motorverzekering

Als je met je motor de openbare weg wilt gebruiken, ben je verplicht om minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) af te sluiten.

Deze verzekering kent de laagste premie en dekt eventuele schade die jij met je motor veroorzaakt. Schade aan je eigen motor is echter niet gedekt.

Vooral voor duurdere (nieuwere) motoren wordt daarom meestal aangeraden een verzekering met een uitgebreidere dekking (beperkt of volledig casco) te nemen. Dit is echter geen wettelijke verplichting.

Bij een beperkt casco-verzekering is niet alleen de materiële en lichamelijke schade die je aan anderen toebrengt gedekt (net zoals bij de WA-verzekering), maar ook de schade aan je eigen motor die het gevolg is van bijvoorbeeld brand, diefstal en joyriding.

Een stuntrijder rijdt met zijn motor door de vlammen.

Bij een volledig casco-verzekering tenslotte is (behalve enkele specifieke uitsluitingen) vrijwel alle schade aan je eigen motor gedekt; maar natuurlijk betaal je voor dit type motorverzekering ook de hoogste premie...

Sommige verzekeraars bieden daarnaast nog de nodige aanvullende pakketten, waarmee je bijvoorbeeld medepassagiers kunt verzekeren of verzekerd bent van vervangend vervoer bij schade aan je motorfiets.

Wil je een motorverzekering afsluiten, dan ben je als jongere bestuurder vaak slechter uit. Veel verzekeraars vragen dan namelijk een hoger premiebedrag. Ook als inwoner van een grote stad moet je soms meer betalen.

Je kunt een motorverzekering overigens niet zonder meer met een scootervergelijking vergelijken, want scooters zijn niet altijd motoren; het kunnen formeel gezien ook snor- of bromfietsen zijn, maar dit onderwerp valt verder buiten het bestek van deze website.